Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ARTS GRÀFIQUES

T.S. Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE)

Descripció

Dissenyador gràfic. Dissenyador de publicacions multimèdia. Dissenyador d'envasos i embalatges. Tècnic en producció editorial. Assistent a l'edició. Tècnic en preimpressió. Tècnic en gestió de producció gràfica. Tècnic en desenrotllament i publicació de productes multimèdia. Tècnic en comercialització de productes gràfics i multimèdia

T. Preimpressió Digital (LOE)

Descripció

Tècnic en preimpressió. Tècnic en tractament de textos. Tècnic en tractament d'imatges. Maquetador/compaginador digital. Tècnic en publicacions electrónicas/multimedia. Preparador d'arxius digitals. Escanista/especialista de color. Tècnic en imposició digital. Operador d'equips de filmació d'ordinador a planxa (computer to plate-CTP) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a pantalla (computer to screen-CTS) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP) . Tècnic en impressió digital.

T. Impressió Gràfica (LOE)

Descripció

Operador de màquines d'òfset en general. Maquinista d'impressió òfset. Tècnic d'impressió òfset. Muntador de planxes de flexografía.Operador de màquina flexográfica. Conductor de màquina d'impressió flexográfica. Operador de màquina de gravat en relleu.Impressor digital. Tècnic en impressió digital.Tècnic d'impressió serigràfica. Impressor de serigrafia.

T.P.B. Arts gràfiques

Descripció

Operari de reprografia. Operari d'acabats de reprografia. Auxiliar tècnic de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de taller en indústries gràfiques. Ajudant de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de màquines i equips de producció gràfica. Operari de manipulats de paper, cartó i altres materials. Operari d'oficis auxiliars de paper, cartó i altres materials. Manipulador de productes de gegantografía. Peó de la indústria gràfica.