Skip to content

T. Servicis en Restauració (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cambrer de bar cafeteria o restaurant. Cap de rang. Empleat d'economat d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes. Bàrman. Ajudant de boteller. Auxiliar de servicis en mitjans de transport.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions bàsiques en bar cafeteria.

Operacions bàsiques en restaurant.

El vi i el seu servici.

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Servicis en bar cafeteria.

Servicis en restaurant i esdeveniments especials.

Ofertes gastronòmiques.

Tècniques de comunicació en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN SERVICIS EN RESTAURACIÓ.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS