Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Descripció

· Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics. · Tècnic de manteniment de vehicles híbrids. · Tècnic instal·lador d'accessoris de vehicles. · Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis. · Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles. · Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. · Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens. · Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió. · Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega. · Operari d'empreses de fabricació de recanvis.

T.S. Manteniment de Sistemes Electrònics i Aviònics en Aeronaus (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller.

T.S. Manteniment Aeromecànic de Helicòpters amb Motor de Turbina (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: − Tècnic de manteniment *aeromecánico de motors de turbina. − Tècnic de manteniment de sistemes en hangar o taller. − Tècnic ajustador de motors de turbina. − Tècnic i ajustador d'equips elèctrics i electrònics. − Tècnic de manteniment d'estructures en hangar o taller. − Tècnic d'assajos no destructius. − Mecànic de línia. − Tècnic en manteniment de sistemes mecànics i elèctrics de simuladors de vol. − Tècnic en la fabricació i muntatge d'elements i components.

T.S. Manteniment Aeromecànic d'Avions amb Motor de Turbina (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en els departaments de manteniment d'aeronaus de les diferents companyies aèries o empreses dedicades tant al transport de passatgers com de mercaderies o altres activitats, fent inspeccions en la línia i operacions de manteniment en la línia i en l'hangar o taller

T.S. Automoció (LOE)

Descripció

Cap de l'àrea d'electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat/da d'ITV. Pèrit/a taxador de vehicles. Cap de servei. Encarregat/da d'àrea de recanvis. Encarregat/da d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles. Cap de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.

T. Electromecànica de Vehicles Automòbils (LOE)

Descripció

Electronicista de vehicles. Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció. Mecànic/a d'automòbils. Electricista d'automòbils. Electromecànic/a d'automòbils. Mecànic/a de motors i els seus sistemes auxiliars d'automòbils i motocicletes. Reparador/a sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador/a sistemes de transmissió i frens. Reparador/a sistemes de direcció i suspensió. Operari/a d'ITV. Instal·lador d'accessoris en vehicles. Operari/a d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis. Electromecànic/a de motocicletes. Venedor/a distribuïdor/a de recanvis i equips de diagnosi.

T. Carrosseria (LOE)

Descripció

Xapista reparador de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari. Instal·lador de llunes i muntador d'accessoris. Pintor de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.

T. Manteniment de Material Rodant Ferroviari (LOE)

Descripció

Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodador ferroviari. Tècnic de manteniment de motors Dièsel. Tècnic en manteniment de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodador ferroviari. Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna. Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors. Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament. Agent d'acompanyament de trens. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips per a material rodador. Visitador de recanvis i equips per a material rodador. Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i reposats per a material rodador. Operari muntador de subsistemes de material rodador ferroviari. Instal·lador d'accessoris de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes mecànics i pneumàtics de material rodador ferroviari.

T. Electromecànica de Maquinària (LOE)

Descripció

Electromecànic de maquinària agrícola. Electromecànic de màquines d'indústries extractives. Electromecànic de màquines d'edificació i obra civil. Electromecànic ajustador d'equips d'injecció Dièsel. Verificador de maquinària agrícola i industrial. Reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador de sistemes de transmissió i frens. Reparador de sistemes de direcció i suspensió. Instal·lador d'accessoris. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi. Operari d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.

T. Conducció de Vehicles de Transport per Carretera(LOE)

Descripció

Conductor/a de camió T.I.R. (Transport Internacional). Conductor/a de camió de mercaderies perilloses. Conductor/a de camió amb remolc i/o de tractocamió. Conductor/a de cisternes. Conductor/a de vehicle frigorífic. Conductor/a de portavehícles. Conductor/a de formigonera. Conductor/a de vehicle basculant. Conductor/a de vehicles autobolquet (Dumper). Conductor/a de vehicles grua d'auxili en carretera. Conductor/a de vehicles especials. Conductor/a de vehicles de transport d'animals vius. Conductor/a de vehicles destinats a transport de viatgers per carretera. Conductor/a d'autobús urbà. Conductor/a d'autobús interurbà. Conductor/a d'autobús internacional. Conductor/a d'autobús escolar. Conductor/a de taxi. Conductor/a professional d'automòbil. Conductor/a professional de vehicle de transport de passatgers de fins a nou places. Conductor/a de furgoneta fins a 3.500 quilos. L'activitat professional de conducció està sotmesa a regulació per l'Administració competent.

T.P.B. Manteniment de vehicles

Descripció

Ajudant en l'àrea de carrosseria. Auxiliar de magatzem de recanvis. Operari empreses de substitució de llunes. Ajudant en l'àrea d'electromecànica. Operari de taller de mecànica ràpida.