Skip to content

T.P.B. Servicis Comercials

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de dependent de comerç. Auxiliar d'animació del punt de venda. Auxiliar de venda. Auxiliar de promoció de vendes. Empleat/a de reposició. Operador/a de cobrament o Caixer/a. Operari/a de comandes. Carretoner/a de recepció i expedició. Comptador/a de recepció i expedició. Operari/a de logística. Auxiliar d'informació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Tractament informàtic de dades.

Tècniques bàsiques de merchandising.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral I

 

Segon curs:

Preparació de Comandes i Venda de productes.

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.

Operacions auxiliars de magatzematge.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral II

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en SERVICIS COMERCIALS.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS