T.P.B. Vidrieria i terrisseria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Emmotlador/a de ceràmica: coladors, muntadors, metxers. Operari/a de premsat plàstic. Operari/a de torn de calibrat. Operari/a de terrisseria. Pintor/a en línia de decoració manual de productes ceràmics. Operari/a de motles per a ceràmica artesanal. Operari/a de reproducció per modele de peces ceràmiques artesanals. Operador de productes de vidre. Tallador de vidre. Emmotlador de vidre pla ornamental (termoformado). Operador de fusing. Vidrier. Vidrier de vidrieres. Bufador. Modelador. Laminador. Tallador. Polidor de vidre. Gravador de vidre. Pintor decorador en vidre. Elaborador d'envasos de vidre per a la indústria. Transformador de vidre buit manual i semiautomàtic.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Reproducció de motles.

Conformat de peces ceràmiques.

Acabat de productes ceràmics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Mecanitzats manuals i aplicacions superficials.

Termoformado, fusing i vidrieres.

Mecanitzats manuals i semiautomàtics amb vidre fos i tubs de vidre.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en VIDRIERIA I TERRISSERIA.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques. Tèxtil, Confecció i Pell. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.

T.P.B. Manteniment de vehicles

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant en l'àrea de carrosseria. Auxiliar de magatzem de recanvis. Operari empreses de substitució de llunes. Ajudant en l'àrea d'electromecànica. Operari de taller de mecànica ràpida.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Mecanitzat i soldadura.

Amovibles.

Preparació de superfícies.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Electricitat del vehicle.

Mecànica del vehicle.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en MANTENIMENT DE VEHICLES.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

T.P.B. Tapisseria i cortinatge

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tapisser de mobles. Tapisser artesanal. Tapisser de decoració auxiliar. Tapisser de vehicles. Entelador. Reparador de tendals. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Muntador de cortinatges i estors.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials i productes tèxtils.

Confecció i muntatge de cortines i estors.

Confecció d’articles tèxtils per a decoració.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

Segon curs:

Atenció al client.

Entapissat de mobles.

Entapissat de murals i entelat de superfícies.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en TAPISSERIA I CORTINATGE.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

T.P.B. Arreglament i reparació d'articles tèxtils i de pell

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Sabater-reparador de calçat. Ajudant de reparació de calçat. Reparador d'articles de marroquineria. Ajudant de marroquineria. Guarnicioner. Marroquiner artesanal. Cosidor a mà o màquina domèstica. Costurero-zurcidor. Modista d'arreglaments i reparacions. Operari de confecció. Operari de modisteria.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Confecció d’articles tèxtils per a decoració.

Arreglaments i adaptacions en peces de roba i roba de llar.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segon curs:

Materials i productes tèxtils.

Reparació d’articles de marroquineria i creació de xicotets articles d’albarderia.

Reparació de calçat i activitats complementàries.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ARREGLAMENT I REPARACIÓ D’ARTICLES TÈXTILS I DE PELL.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

TPB. Activitats domèstiques i neteja d'edificis

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Netejador/a domèstic/a. Cuiner/a domèstic/a. Planxador/a domèstic/a. Empleat/a de la llar. Netejador/a. Peó especialista de neteja. Especialista de neteja. Netejador/a de cristalls.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de peces de vestir i roba de llar.

Cuina domèstica.

Neteja de domicilis particulars, edificis, oficines i locals.

Neteja amb màquines.

Activitats de suport a persones no dependents en la unitat convivencial.

Seguretat en l’àmbit domèstic.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Tèxtil, Confecció i Pell. Hostaleria i Turisme. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

T.P.B. Activitats Maritimopesqueres

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Mariner de màquines. Mariner de pont. Mariner de pesca. Mariscador a flotació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Activitats en cobertes de vaixells de pesca.

Pesca amb arts de fons i marisqueig.

Pesca amb palangre, arrossegament i cèrcol.

Manteniment de motors en vaixells de pesca.

Manteniment d’equips auxiliars en vaixells de pesca.

Seguretat i primers auxilis en vaixells de pesca.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS MARITIMOPESQUERES.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

T.P.B. Fusteria i moble

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Muntador de productes d'ebenisteria en general. Muntador de mobles de fusta o semblants. Muntador productes de fusta excepte ebenisteria. Muntador d'envasos/embalatges de fusta i semblants. Acabador de mobles de fusta. Acuchillador-barnizador de parquet. Envernissador-lacador d'artesania de fusta. Envernissador-lacador de moble de fusta. Operador de tren d'acabat de moble. Embalador/empaquetador/etiquetador a mà. Peó de la indústria de la fusta i del suro. Tapisser de mobles.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Atenció al client.

Instal•lació d’elements de fusteria i moble.

Entapissat de mobles.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral.

 

Segundo curso:

Materials i productes tèxtils.

Acabats bàsics de la fusta.

Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en FUSTERIA I MOBLE.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:     Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Transport i Manteniment de Vehicles. Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Marítimo-Pesquera.

 

 

 

© 2018 Generalitat

T.P.B. Manteniment de Vivendes

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de pintor/a. Ajudant de manteniment d'instal·lacions electrotècniques. Ajudant de lampista/a. Ajudant muntador/a d'equips de calefacció. Ajudant mantenedor/a d'equips de calefacció. Ajudant muntador/a d'equips de climatització. Ajudant mantenedor/a d'equips de climatització. Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua. Muntador/a de mobles prefabricats de fusta o similars.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment bàsic d’instal·lacions electrotècniques en habitatges.

Operacions de conservació en l’habitatge i muntatge d’accessoris.

Xarxes d’evacuació.

Lampisteria i calefacció bàsica.

Muntatge d’equips de climatització.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en MANTENIMENT DE VIVENDES.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d’: Instal·lació i Manteniment. Edificació i Obra civil. Electricitat i Electrònica. Fusteria i Moble.

 

T.P.B. Fabricació i muntatge

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Llanterner/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i tancaments metàl•lics.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

 

Segundo curso:

Xarxes d’evacuació.

Llanterneria i calefacció bàsica.

Muntatge d’equips de climatització.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:   Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

 

T.P.B. Informàtica i comunicacions

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Equips elèctrics i electrònics.

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en INFORMÀTICA I COMUNICACIONS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

T.P.B. Activitats de Forn i Pastisseria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat / a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.
MÒDULS PROFESSIONALS

Processos bàsics de fleca.
Processos bàsics de pastisseria.
Dispensació en fleca i pastisseria.
Operacions auxiliars en la indústria alimentària.
Atenció al client.
Ciències aplicades I.
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat I.
Comunicació i societat II.
Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

 • Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Comerç i Màrqueting.

T.P.B. Indústries alimentàries

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peó de la indústria de l'alimentació i begudes. Preparador de matèries primeres. Operador de màquines per a elaborar i envasar productes alimentaris. Mosso de magatzem. Carretoner. Auxiliar de planta alimentària. Auxiliar de manteniment en indústria alimentària. Auxiliar de línia de producció. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de neteja i desinfecció d'instal·lacions, aparells i material de laboratori. Ajudant de plantes residuals. Ajudant de plantes de tractament d'aigües.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Operacions Auxiliars de magatzematge.

Operacions Auxiliars en la indústria alimentària.

Elaboració de productes alimentaris.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Neteja i manteniment d’instal•lacions i equips.

Operacions bàsiques de laboratori.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:  Indústries Alimentàries. Química. Vidre i Ceràmica. Fabricació Mecànica. Fusta, Moble i Suro.

T.P.B. Perruqueria i estètica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de perruqueria. Ajudant de manicura i pedicura. Ajudant de maquillatge. Auxiliar de depilació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Preparació de l’entorn professional.

Llavat i canvis de forma del cabell.

Canvi de color del cabell.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Cures estètiques bàsiques d’ungles.

Depilació mecànica i decoloració del borrissol superflu.

Maquillatge.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en PERRUQUERIA I ESTÈTICA.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:  Imatge Personal. Hostaleria. Indústries Alimentàries.

 

T.P.B. Activitats de Forn i Pastisseria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat/a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.
MÒDULS PROFESSIONALS

Processos bàsics de forn.

Processos bàsics de pastisseria.

Dispensació en forn i pastisseria.

Operacions auxiliars en la indústria alimentària.

Atenció al client.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d’:   Hoteleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Comerç i Màrqueting.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Cuina i restauració

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant o auxiliar de cuina. Ajudant de rebost d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes. Auxiliar o ajudant de cambrer en sala. Auxiliar o ajudant de cambrer en bar-cafeteria. Auxiliar o ajudant de bàrman. Auxiliar o ajudant de cuina en establiments on l'oferta estiga composta per elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre altres).
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Tècniques elementals de preelaboració.

Processos bàsics de producció culinària.

Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Tècniques elementals de servici.

Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes.

Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en CUINA I RESTAURACIÓ.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:  Hostaleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Imatge Personal.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Allotjament i bugaderia

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cambrer/a de pisos, en establiments d'allotjament turístic siga quin siga la seua tipologia, modalitat o categoria. Valets o mossos/as d'habitacions. Auxiliar de pisos i neteja. Auxiliar de bugaderia i llenceria en establiments d'allotjament. Operador de màquines llavadores i eixugadores de peces de roba. Operador de màquines i equips de planxat de peces de roba.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials i productes tèxtils.

Posada a punt d’habitacions i zones comuns en allotjament.

Llavat i assecat de roba.

Planxat i embutxacat de roba.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria..

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segundo curso:

Atenció al client.

Bugaderia i manteniment de llenceria en l’allotjament.

Preparació i muntatge de materials per a colectivitats i catering.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II..

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ALLOTJAMENT I BUGADERIA.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Hostaleria i Turisme. Tèxtil, confecció i pell. Servicis socioculturals i a la comunitat.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Instal·lacions de telecomunicacions.

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i tancaments metàl·lics.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I MECÀNICA.

 • Este títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els Cicles Formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítimo-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Fabricació i muntatge

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Lampista/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i fusteria metàl·lica.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

 

Segon curs:

Xarxes d’evacuació.

Lampisteria i calefacció bàsica.

Muntatge d’equips de climatització.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en FABRICACIÓ I MUNTATGE.

Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítim-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Fabricació d'Elements Metàl·lics

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Operador/a d'assemblat d'equips elèctrics i electrònics. Muntador/a de components en plaques de circuit imprés. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Emprovador/a-ajustador/a de plaques i equips elèctrics i electrònics. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Peons i auxiliars d'indústries metal·lúrgiques, de fabricació de productes metàl·lics i manufactureres. Auxiliar soldador/a de materials d'acer al carboni per arc elèctric amb elèctrode revestit de rútil. Auxiliar de soldador/a d'estructures metàl·liques pesades, lleugeres i canonada. Auxiliar d'oxitallador/a a mà. Auxiliar de tallador/a de metalls per plasma, a mà. Auxiliars de processos automatitzats. Auxiliar de fuster/a metàl·lic. Auxiliar de muntador/a de estructures metàl·liques.
MÒDULS PROFESSIONALS

Equips elèctrics i electrònics.

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i fusteria metàl·lica.

Fusteria d’alumini i PVC.

Operacions bàsiques de caldereria lleugera.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d’:  Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítim-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Mòduls Professionals:

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Instal·lacions de telecomunicacions.

Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i tancaments metàl·lics.

Fusteria d’alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica.

 • Este títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els Cicles Formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:   Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítimo-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Electricitat i electrònica

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Equips elèctrics i electrònics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral I.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I).

 

Segon curs:

Instal·lacions de telecomunicacions.

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Formació en Centres de Treball.

Tutoría.

Formación y Orientación Laboral II.

Formación en centros de trabajo(Unidad formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:   Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Reforma i manteniment d'edificis

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari d'obra bàsica. Ajudant d'obrer. Peó especialitzat. Ajudant en pavimentació per a urbanització. Ajudant d'enrajolador. Ajudant d'alicatador. Ajudant d'escayolista. Auxiliar de yesaire (guixaire). Ajudant d'acabats. Auxiliar d'empaperador. Ajudant de pintor. Ajudant de revestiments continus. Ajudant de manteniment bàsic d'edificis.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Obra bàsica.

Reformes i manteniment bàsic d’edificis.

Treballs de pavimentació exterior i d’urbanització.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segon curs:

Guarnits i lluïts.

Falsos sostres.

Pintura i empaperat.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en REFORMA I MANTENIMENT D’EDIFICIS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Servicis Comercials

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar de dependent de comerç. Auxiliar d'animació del punt de venda. Auxiliar de venda. Auxiliar de promoció de vendes. Empleat/a de reposició. Operador/a de cobrament o Caixer/a. Operari/a de comandes. Carretoner/a de recepció i expedició. Comptador/a de recepció i expedició. Operari/a de logística. Auxiliar d'informació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Tractament informàtic de dades.

Tècniques bàsiques de merchandising.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral I

 

Segon curs:

Preparació de Comandes i Venda de productes.

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.

Operacions auxiliars de magatzematge.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria

Formación y Orientación Laboral II

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en SERVICIS COMERCIALS.

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Arts gràfiques

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari de reprografia. Operari d'acabats de reprografia. Auxiliar tècnic de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de taller en indústries gràfiques. Ajudant de màquines i equips de producció gràfica. Auxiliar de màquines i equips de producció gràfica. Operari de manipulats de paper, cartó i altres materials. Operari d'oficis auxiliars de paper, cartó i altres materials. Manipulador de productes de gegantografía. Peó de la indústria gràfica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Treballs de reprografia.

Acabats en reprografia i finalització de productes gràfics.

Informática bàsica aplicada en indústries gràfiques.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Operacions de magatzem en indústries gràfiques.

Operacions de producció gràfica.

Manipulats en indústries gràfiques.

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ARTS GRÀFIQUES.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Arts Gràfiques. Informàtica i Comunicacions.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Aprofitaments forestals

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peón forestal. Peó agropecuari. Peó en cultius herbacis. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó en explotacions forestals. Peó en empreses d'implantacions forestals. Peó en empreses de tractaments selvícoles. Peó en empreses d'aprofitaments forestals. Aplicador de Nivell Bàsic de plaguicides d'ús fitosanitari. Peó en empreses de manteniment de jardins.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Treballs d’aprofitaments forestals.

. Recol.lecció de products forestals.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).

 

Segon curs:

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Repoblació i infraestructures forestals.

Silvicultura i plagues.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en APROFITAMENTS FORESTALS.

 • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Agrària. Edificació i Obra Civil. Indústries Alimentàries.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T.P.B. Agrojardineria i composicions florals

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó de jardineria. Peó de viver. Peó de centres de jardineria. Peó de camps esportius. Peó de floristeria. Auxiliar de floristeria. Auxiliar de magatzem de flors.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius.

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

 

Segundo curso:

Materials de floristeria.

Operacions bàsiques en instal•lació de jardins, parcs i zones verdes.

3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en AGRO-JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Agrària. Indústries Alimentàries. Seguretat i Medi Ambient.

T.P.B. Activitats agropecuàries

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Peó agrícola. Peó agropecuari. Peó en horticultura. Peó en fructicultura. Peó en cultius herbacis. Peó en cultius de flor cortada. Peó en explotacions ramaderes. Auxiliar de munyiment. Pastor. Operari en parades i centres de cria equins. Empleat per a l'atenció i maneig del bestiar. Empleat en empreses de servicis i oci relacionades amb el sector equí. Aplicador de biocides en explotacions i vehicles ramaders.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

Operacions auxiliars d’obtenció i recol·lecció de cultius.

Operacions bàsiques de maneig de la producció ramadera.

Ciències aplicades I

Comunicació i societat I

Tutoria

Formació i Orientació Laboral I

Formació en centres de treball. (Unitat formativa I)

 

Segon curs:

Envasament i distribució de matèries primeres agroalimentàries.

Operacions auxiliars de cria i alimentació del bestiar.

Operacions auxiliars de manteniment i higiene en instal·lacions ramaderes.

Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

Tutoria

Formació i Orientació Laboral II

Formació en centres de treball. (Unitat formativa II)

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS AGROPECUÀRIES.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Agrària. Indústries Alimentàries. Seguretat i Medi Ambient.

T.P.B. Servicis administratius

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar d'oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d'arxiu. Ordenança. Auxiliar d'informació. Telefonista en servicis centrals d'informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tractament informàtic de dades.

Tècniques administratives bàsiques.

Atenció al client.

Preparació de comandes i venda de productes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segon curs:

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.

Arxiu i comunicació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en SERVICIS ADMINISTRATIUS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.

 

T.P.B. Informàtica d'oficina

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Auxiliar d'oficina. Auxiliar de servicis generals. Enregistrador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Ofimàtica i arxiu de documents.

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

 

Segon curs:

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN INFORMÀTICA D’OFICINA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Informàtica i comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.